Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
  • ggggggggggggggggggggg
  • กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว โดยใช้ IDEA KIT
  • เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่
  • ครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
  • กิจกรรมการแก้ปัญหา อบรมออนไลน์ครูแกนนำวิทยาการคำนวณ สพป.หนองคาย เขต 1
  • สพป.หนองคาย 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจานดาวเที่ยม DLTV